Distances līgums un citi nosacījumi

DISTANCES LĪGUMS

 1. Šis līgums tiek slēgts starp IK FEA, reģ. nr.: , juridiskā adrese: Rīgas iela 65, Jūrmala (turpmāk tekstā FeaZiedi) un Pircēju (turpmāk tekstā Pircējs), kurš veic pasūtījumu FeaZiedi interneta veikalā, kas atrodas interneta adresē https://feaziedi.lv (turpmāk tekstā – Ziedu veikals).
 2. Interneta Ziedu veikala darbību nodrošina un uztur FeaZiedi.
 3. Veicot pasūtījumu Ziedu veikalā, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Ziedu veikala Lietošanas noteikumiem un Distances līgumu, kas pieejami interneta adresē https://www.feaziedi.lv/distances-ligums-un-citi-nosacijumi .
 4. Pircējam ir tiesības saņemt FeaZiedi veikalā piedāvātās preces un pakalpojumus pēc tam, kad Pircējs ir veicis attiecīgā pakalpojuma vai preces priekšapmaksu. Katras attiecīgās preces un pakalpojuma apraksts un cena ir norādīta preču katalogā pie katras preces. Visas cenas ir norādītas neiekļaujot pievienotās vērtības nodokli.
 5. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci vai pakalpojumu, izvēloties vienu no Ziedu veikalā piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem.
 6. Preču un/vai pakalpojumu apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Pircēja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.
 7. Pēc pasūtījuma apmaksas Pircējs ir noslēdzis līgumu ar FeaZiedi, kas nosaka abpusējas saistības un pienākumus.
 8. Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, nesniedzot skaidrojumus par atteikuma iemeslu, atdot preci atpakaļ FeaZiedi veikalam. Atdodamā prece nedrīkst būt lietota, bojāta, tai ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, iepakojums un tā marķējums nedrīkst būt bojāti. Atteikuma tiesību izmantošana un preču atpakaļatdošana notiek saskaņā ar šādiem tiesiskajiem aktiem:

– Patērētāju tiesību aizsardzības likums;

– Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”.

 1. Preču atpakaļatdošanas tiesības netiek attiecinātas uz grieztajiem ziediem, ziedu pušķiem, ziedu kompozīcijām un telpaugiem. (MK noteikumi Nr. 207, 15.3. p.).
 2. FeaZiedi ir tiesības vienpusēji anulēt pasūtījumu un atgriezt Pircējam pilnu pasūtījuma maksu, ja no FeaZiedi neatkarīgu apstākļu dēļ pasūtījuma izpilde nav iespējama. (Piemēram, pasūtītā prece nav pieejama ilgāk par 30 dienām, vai tai beigusies ražošanas sezona)
 3. Pircējs no piegādes var atteikties pirms ziedu pušķis ir izveidots, rakstot iesniegumu uz epastu: info@feaziedi.lv, FeaZiedi atgriež atpakaļ naudu 7 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas uz pircēja norādīto kontu.
 4.   Flower market neatmaksā pasūtītājam maksu par pasūtījumu un ietur to pilnā apmērā, sekojošos gadījumos: 

  12.1. ja saņēmējs atsakās pieņemt sūtījumu (ziedus vai ziedu pušķi);

  12.2. ja saņēmējs ir izbraucis no pilsētas un/vai valsts un nav sasniedzams pasūtītāja norādītajā piegādes adresē 24 stundu laikā pēc pasūtītāja noteiktā piegādes laika;

  12.3. ja saņēmējs neatrodas pasūtītāja norādītajā adresē un nav sasniedzams saziņai pasutītāja norādītajā e-pastā vai telefonā.

 5. Ja saņēmējs neatrodas pasūtītāja norādītajā adresē un pasūtījuma piegāde ir jāpārceļ uz citu piegādes adresi ,pasūtītājam ir jāmaksā maksa par pasūtījuma piegādi atkārtoti, izņemot, ja pasūtījuma piegādes adrese tiek mainīta ne tālāk kā 5 km no sākotnēji norādītās pasūtījumu piegādes adreses.
 6. Ja saņēmējs neatrodas pasūtītāja norādītajā adresē norādītajā laikā un pasūtījuma piegāde ir jāpārceļ uz citu piegādes laiku,pasūtītājam ir jāmaksā maksa par pasūtījuma piegādi atkārtoti,izņemot,ja pasūtījuma piegādes laiks no sākotnēji norādītā piegādes laika ir ar 30 minūšu intervālu.
 7.  FeaZiedi informē, ka ziedu pušķu kompozīcija var atšķirties no mājas lapā publicētā, jo pušķos izmantojamie ziedi ir sezonāli un FeaZiedi nevar garantēt, ka mājas lapā redzamie ziedi būs pieejami FeaZiedi veikalā ziedu pušķa izgatavošanas brīdī. Ziedu pušķis tiks gatavots saglabājot stilu un krāsu gammu, bet nepieciešamības gadījumā, ziedi tiks aizvietoti pēc florista profesionālajiem ieskatiem.